Om vår förskola

Förskolan ligger i kanten av bostadsområdet Svartöstaden med utsikt över vatten och båthamn.
Nära till fina strandpromenader och naturupplevelser.

Förskolan har 3 avdelningar som är åldersindelade.
Gruvan, Hyttan och Hjärnverket.

På Svartöstadens förskola vill vi ge tillfällen till möten, aktiviteter, utmaningar, i en tillåtande lärande miljö, som barn, föräldrar och pedagoger tillsammans skapar och utvecklar.

Vi vill motverka att barnen begränsas av förutbestämda normer och att alla ska få bli sedda för den hen är.

Vuxnas bemötande lägger grund till barns tro på sig själv och sin omvärld. Utifrån vår barnsyn strävar vi efter att vuxna i bemötande och förhållningssätt tar till vara barnens alla inneboende förmågor.

Vårt mål är att barnen under tiden på förskolan tillsammans med andra ska få uppleva:

Tillsammanskap - Tillhörighet - Jag vill - Jag kan - Jag vågar