Läslyftet

Under läsåret 2017/2018 deltar vår förskola i Läslyftetlänk till annan webbplats.

Läslyftet är en satsning från skolverket som syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.