Kompetensutvecklingsdagar 2018

Förskolan stängd 7/9 och 3/12


Under Hösten kommer all personal att delta dessa dagar i verksamhetsplanering och kompetensutveckling.