Global learning Lärande utan gränser

Svartöstadens förskola

Lövskatans förskola

Årans förskola

Är med och samlar in pengar till föreningen Global learning,
Lärande utan gränser. För åren 2014 – 2018.

Föreningen Global learning globallearning.selänk till annan webbplats
har som mål att utveckla och stödja projekt kring formellt och informellt lärande.
Stöd till projekt/skolor/aktivitetscenter i Bangladesh.

Ett av målen är att fler barn ska få möjlighet att fortsätta sin utbildning och inte avbryta den för tidigt. Av t.ex hemmasysslor och bli bortgift i tidig ålder.

Frivilligt att ge och frivilligt att hjälpa till. Alla bidrag är välkomna.  På varje förskola finns en pärm med mer information och även kontonummer som bidragen sätts in på.