Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barnens inflytande

Barnens intresse och frågor vill vi ska styra hur projekt/verksamhet utvecklas och vilka ämnen som utforskats. Att få vara med och bestämma och få göra sin röst hörd och bli tagen på allvar är delar i den demokratiskaprocessen. Som är viktigt för både barn och vuxna. Vi tänker genom samtal med barnen i grupper, övar vi oss på att enas kring saker och ting. Valstunder under dagen som utgår från barnens önskemål och från projektet är ytterligare ett tillfälle till inflytande över sin dag.


Föräldrasamverkan

För att förbättra och utveckla verksamheten har vi ett föräldraråd, där föräldrarepresentanter, pedagoger och förskolechef medverkar.

Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Syftet med föräldrarådet är att öka föräldrars delaktighet, att vara idéforum för utvecklig och förbättringar.

Du som förälder kan här vara med och påverka och känna delaktighet i vår förskola. Representanterna är en länk till övriga föräldrar och protokoll finns att läsa i föräldrahörnan eller via mailutskick.