Svartöstadens förskola

Välkommen till en förskola med kreativa, stimulerande miljöer och fokus på jämställdhet. Utifrån vår barnsyn strävar vi efter att vuxna i bemötande och förhållningssätt tar till vara barnens alla inneboende förmågor.

Läs mer om vår förskola

 

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Svartöstadens förskola
Östmarksgatan 8 -10
974 37 Luleå

Köket: 0920-45 47 69

Hjärnverket: 0920-45 36 37
Gruvan:
0920-45 47 66
Hyttan: 0920-45 47 67

Sms/sjuk-ledig
Hjärnverket:
072-726 96 76
Gruvan:
070-279 98 38
Hyttan: 070-279 98 37

svartostadens.forskola@skol.lulea.se

Förskolechef
Ewa Stenudd
0920-45 56 74
ewa.stenudd@skol.lulea.se

Minimera
Senaste nytt