Rutiner

Inskolning

Barnets kontakt med varje ny miljö bör ske så varsamt som möjligt. Barnet känner sig tryggare om det får möta allt det nya tillsammans med föräldrarna. Föräldrar och personal kommer överens om tiden för inskolning. Ett yngre barn behöver oftast längre tid på sig att bli hemmastadd än ett äldre barn. Räkna med en inskolningstid på två veckor. Vissa barn kan behöva längre tid.

Några råd till inskolningsföräldrar

Du ska vara med under hela dagen och delta i verksamheten tillsammans med barnet för att skapa trygghet hos barnet. Föräldrarna ses som en tillgång, nästan som en av personalen som hjälper barnet vid rutiner och aktiviteter. Föräldrarna ges här stor insyn i verksamheten då de får delta i förskolans vardag. Föräldrarna äter tillsammans med barnet på förskolan första dagen. Efter det tar man med sig egen mat eller köper från förskolan.

Gruppinskolning är att föredra men beror på föräldrars önskemål och pedagogernas kapacitet. 

En inskolningsansvarig pedagog ska finnas för varje barn men det är allas ansvar att etablera kontakt med de nya barnen och föräldrarna. 

Det är främst genom leken som inskolningsansvarig får kontakt och kan börja få en relation till ditt barn. Föräldern ska vara delaktig och aktiv i inskolningen. Målet är att ni som föräldrar efter inskolningen ska ha en insikt i hela verksamheten och ha lärt känna pedagoger och barn på avdelningen. Genom denna insyn hoppas vi att ni känner en större trygghet med oss och vår verksamhet.  

När föräldern ska börja gå ifrån är det mycket viktigt att barnet ser att du går, smit aldrig! Många barn blir ledsna när mamma eller pappa går. Det är naturligt för de flesta barnen att protestera när föräldern lämnar. Det blir lättare för både barn och förälder att lämningen ändå sker bestämt och utan tvekan.

Överlämning till förskoleklass

Vid Porsön har vi arbetat fram en särskild modell för överskolning från förskola till skolans förskoleklasser. Den innehåller bland annat tidig och kontinuerlig information till berörda föräldrar men också många tillfällen av besök i skolan. Läs mer under rubriken Samarbete med Porsöskolan.

Om olyckan är framme

Det första vi gör är att ta hand om barnet och därefter kontakta föräldrarna. Alla inskrivna barn vid Luleå kommuns förskolor är försäkrade i Folksam. Olyckfallsförsäkringen finns publicerad på Luleå kommuns webbplats.

Sjukanmälan/frånvaro

Om barnet blir sjuk eller ska vara ledig är det viktigt att ni ringer och anmäler det. Barnen rekommenderas genom BVC att hållas hemma en extra dag efter sjukdom och feber för att orka med verksamheten.