Om vår förskola 

Vid Sundets förskola finns fyra avdelningar:

Skatan och Sparven för de yngre barnen 1-3 år.
Tranan och Pelikanen för de äldre 3-6 år.


Våra miljöer är direkt anpassade för varje barns ålder. Miljön förändras ju äldre barnen blir och vi kan därför bättre möta varje enskilt barn och deras behov av utmaningar och stimulans.

Sundets förskola har eget tillagningskök. Här tillagas maten med utgångspunkt i rena råvaror, vällagad och näringsrik!

Verksamhetsidé för Sundets förskola

Modiga, självtänkande och empatiska barn som i samspel med andra utvecklar lust att lära, i en miljö som som är både stimulerande och ger utrymme för lugn och ro.

Vi arbetar med:

  • Tilltro till egen förmåga och respekt för andra
  • Hälsa med tonvikt på fysisk aktivitet och hälsosam mat
  • Varje barns förmåga och erfarenhet, lust, nyfikenhet och vilja att leka och lära