Om vår förskola 

Vid Sundets förskola finns fyra avdelningar:

vår förskola har två avdelningar för de yngre barnen 1-3 år och två avdelningar för de äldre 3-6 år.

Förskolan är en demokratisk mötesplats där vi respekterar varandra samt har en övertygelse om att alla föds olika och kompetenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen tillsammans. Fantasi uppmuntras eftersom det är förmågan att skapa inre bilder, känslor och föreställningar.

”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi”

Astrid Lindgren

Verksamhetsidé för Sundets förskola

” En förskola med aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Där vi i samspel med andra utvecklar lust att lära i en miljö som är både stimulerande och ger återhämtning. Vår förskola välkomnar oliktänkande och mångfald.”