Barns inflytande, föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Samverkan med våra föräldrar tycker vi är viktigt! Vi uppmuntrar föräldrarna till att delta i och påverka verksamheten genom att bjuda in till olika forum t ex föräldramöte, utvecklingssamtal, drop-in, arbetskvällar, grillfest, firande av traditioner mm

Vi:

 • lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med föräldrarna
 • ger fortlöpande muntlig och skriftlig information om verksamhetens innehåll med hjälp av väggdokumentationer, hemsida, informationsbrev, anslagstavla, bildspel mm.
 • sparar dokumentationer i barnets individuella pärm under åren på förskolan
 • håller utvecklingssamtal för varje barn en gång/termin.  
 • använder olika typer av dokumentationer från barnets böcker i book creator som utgångspunkt för utvecklingssamtal med föräldrarna

Vi har ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Sundets förskola har ett förskoleråd som träffas regelbundet. Förskolerådet består av vårdnadshavare, personal samt rektor.

 Barnens delaktighet och inflytande

Vi lyssnar på alla, tar lyssnandet på allvar och försöker förstå vad som sägs, vi ger tid till samtal. Vi tar med flera röster i samtalet, visar att vi kan tycka olika. Vi lyfter fram olika idéer.

Vi arbetar för att nå målen genom:

 • att kunna förhandla i många situationer
 • uppmuntra barnen att prova nya saker, inte bara en gång utan flera
 • genom reflektion samtala om händelser både före och efte
 • låta barnen leda och initiera olika aktiviteter
 • rösta fram olika beslut enligt demokratiska principer, mat, böcker mm
 • gruppaktiviteter som skapar tid för samtal där vi lyssnar på varandra och ställer öppna frågor.
 • att se och möta alla barn varje dag
 • att respektera olika kulturer
 • pedagogisk dokumentation vilket gör vårt arbete synligt för alla

Barns delaktighet och inflytande

Barnen har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.