Rutiner

Introduktion

Introduktion är till för att barnet skall lära känna förskolan och vänja sig vid allt det nya i sin utbildning "barnets första skola".  Vårdnadshavare är med -  ni tillsammans skall lära känna förskolan.
Varje inskolning är individuell - i samråd med pedagogerna så läggs introduktionsplaner upp.

Överlämning till förskoleklass/grundskola

Porsöns förskolor samarbetar med Porsöskolan. Under barnets sista år i förskolan så startar förberedelsearbetet inför förskoleklassen. Förskolans och förskoleklassens pedagoger samarbetar med överländande samtal om utbildningen barnen fått  i förskolan.
Pedgogerna arbetar med röda tråden perspektiv mellan de olika stadierna i "barnens skola".

Läs vidare i handlingsplanen Från barnvagn till moppe

Sjukanmälan/frånvaro

Ring, sms:a eller lägg in i Tieto alltid före 7.30 och anmäl om ditt barn är/eller kommer tillbaka från sjukdom eller ledighet. För att förskolan ska kunna planera verksamheten.