Rutiner

Inskolning

Inskolningen är till för att barnet skall vänja sig vid allt det nya och som förälder är du med för att ge barnet trygghet och för att ni tillsammans skall lära känna den nya miljön.
Under inskolningen är det personerna i arbetslaget som tar hand om er. När och hur lång inskolningstiden skall vara kommer föräldrar och avdelningspersonal överens om.

Överlämning till förskoleklass/grundskola

Porsöns förskolor samarbetar med Porsöskolan. I samband med barnens sista år vid förskolan startar så smått förberedelsearbetet inför förskoleklassen. Berörda föräldrar erhåller kontinuerliga informationsbrev och besöker skolan tillsammans med sina barn. Inför skolstarten samarbetar förskolans och skolans pedagoger för att barnens lärande i förskolan skall synliggöras och följa med till skolan på ett naturligt sätt.

Vi arbetar med röda tråden perspektiv när det gäller inskolning och överskolning mellan de olika stadierna och verksamheterna.

Läs vidare i handlingsplanen Från barnvagn till moppe

Sjukanmälan/frånvaro

Ring eller sms:a alltid före 8.00 och anmäl om ditt barn är sjukt eller ledigt. Detta för att Birgit i köket skall kunna beställa rätt antal matportioner och allergimat.

Traditioner​

På förskolan uppmärksammar vi årliga traditioner:

*Advent
*Lucia
*Jullunch
*Påsklunch med påsksjung
*Förskolans dag
*Sommarfest för barnen som slutar
*Midsommarfirande