Förskolechefen har ordet


förskolechef

Jag heter Stefan Thörnlund och är förskolechef för förskolorna Boskatan, Ormberget och Stranden.


I mitt medvetande finns att du som förälder delar det allra bästa och värdefullaste som du har med oss på förskolan. Du kan vara trygg med att vi kommer att ge ditt barn såväl omsorg, fostran och lärande i en stimulerande miljö.


Våra professionella pedagoger arbetar utifrån en bred pedagogisk inriktning. Vårt förhållningssätt utgår från att barn kan. Vi ser barnet som kompetent att lära utifrån sina intressen och behov. Vi ger barnen en trygg, levande, social och kulturell miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet. Du och ditt barn är varmt välkommen till oss. Hör gärna av dig till mig eller mina medarbetare om du vill veta mer.


På Strandens förskola har en del personal utbildning i första hjälpen och i hjärt -och lungräddning.