Om vår förskola

Språk, lärande och identitetsutveckling hör ihop. Vi lägger stor vikt att stimulera barnens språkutveckling i svenska genom att uppmuntra och ta tillvara barns nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.
Barn med annat modersmål ges möjlighet att utveckla både svenska språket och sitt modersmål. Strandens förskola har pedagoger med många olika språk.

Stranden är mångkulturell med att överföra och utveckla ett kulturarv: Stranden- Porsön - världen, traditioner och historia, språk och kunskaper.

Vi  har fyra åldersblandade avdelningar med barn i åldrarna 1-6 år: Snäckan, Ekan, Segelbåten och Ankaret.

Barnen får möta och utvecklas med barn i olika åldrar.  Det ger stabilitet och kontunitet, barns empati främjas naturligt och pedagogerna har bra helhetssyn på barnens utveckling. 

Förskolans fördjupningsområden

  • Språk och kommunikation "interkulturell medvetenhet"
  • Jämställdhet
  • Teknik/IKT: vi arbetar med digitala verktyg som kamera, lärplattor, active boards, datorer, digitala fotoramar och musikutrustning i vår verksamhet