Om vår förskola

  

Alla barn ska känna sig välkomna, sedda och trivas hos oss.

Segelbåten är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-2 år.

Ankaret, Snäckan och Ekan är åldersblandade och har barn i åldrarna 1-5 år, vilket innebär att barnen får möta och växa upp med barn i olika åldrar och de får vara tillsammans med samma barn och pedagoger under hela sin förskoletid. Det ger en stabilitet och kontunitet, barns empati främjas naturligt samt att pedagogerna får bättre helhetssyn på barnen och dess utveckling.

 

Våra fördjupningsområden

  • Matemati
  • Språk
  • Teknik bla. har vi kamera, lärplattor, active boards, datorer, digitala fotoramar och musikutrustning i vår verksamhet
  • Naturvetenskap