Snäckan

0920-45 48 37, 070-203 60 45

​Vi som jobbar på Snäckan heter:
Mirja Vikajärvi
Alice Lind
Åsa Jannok

Vi är en ålderblandad avdelning med barn i åldrarna 1 - 5 år. På Snäckan är och förblir leken barnens allra viktigaste sysselsättning. I den bearbetar barnen båda glädje och sorg, övar sina sinnen och färdigheter och slipas emot varandra för att bli socialt fungerande människor. Den största utvecklingen sker i leken, givetvis med engagerade pedagoger som finns i närheten som stöd och inspiration. Att leka är att lära.

Vi värnar om "Det positiva mötet" - "Man blir i mötet". Man blir olika i olika sammanhang. Vi vill stödja barnets positiva möten med varandra, med vuxna, med material och med miljön.