Ekan

0920-45 47 36

072-535 06 99

Vi som arbetar på Ekan heter:
Parvin Bengali
Minna Andersson
Sofia Grahn

Vi är en åldersblandad avdelning med barn i åldern 1-5 år.
Vårt viktigaste mål på Ekan är trygghet.

Vi vill att alla barn på Ekan ska:

*Känna sig välkomna, sedda och trivas.

*Ha fasta och tydliga rutiner.

*Ha närvarande pedagoger som är lyhörda för barnens behov av båda närhet och utmaningar.

*Ha en öppen och tillåtande miljö, som är inspirerande och lustfylld med varierande material som är i barnens nivå.

*Uppmuntras till att ta egna initiativ och känna tillit till sin egen förmåga.
Våga utforska sin närmiljö, både inne och ute, där leken är utgångspunkten för lust, glädje, fantasi och empati.

 

"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet, där omsorg och lärande bildar en helhet.
Lpfö-98, rev. -10