Avdelningar

Strandens förskola har fyra avdelningar:

Ankaret

Vi är en åldersblandad avdelning med barn i åldrarna 1 - 5 år. På Ankaret vill vi att verksamheten skall präglas av glädje och nyfikenhet där lek och lärande går hand i hand. Miljön ute och inne är inspirerande och väcker skaparlusta för nya upptäckter.

Pedagogens roll är att vara medforskare och vi synliggör verksamheten genom dokumentation i bild, text och film.

Ekan

Vi är en åldersblandad avdelning med barn i åldern 1-5 år.
Vårt viktigaste mål på Ekan är trygghet.

Vi vill att alla barn på Ekan ska:

  • Känna sig välkomna, sedda och trivas.
  • Ha fasta och tydliga rutiner.
  • Ha närvarande pedagoger som är lyhörda för barnens behov av båda närhet och utmaningar.
  • Ha en öppen och tillåtande miljö, som är inspirerande och lustfylld med varierande material som är i barnens nivå.
  • Uppmuntras till att ta egna initiativ och känna tillit till sin egen förmåga.
  • Våga utforska sin närmiljö, både inne och ute, där leken är utgångspunkten för lust, glädje, fantasi och empati.

"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet, där omsorg och lärande bildar en helhet.

Lpfö-98, rev. -10

Segelbåten

Avdelning Segelbåten är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år.

Snäckan

​Vi är en ålderblandad avdelning med barn i åldrarna 1 - 5 år. På Snäckan är och förblir leken barnens allra viktigaste sysselsättning. I den bearbetar barnen båda glädje och sorg, övar sina sinnen och färdigheter och slipas emot varandra för att bli socialt fungerande människor. Den största utvecklingen sker i leken, givetvis med engagerade pedagoger som finns i närheten som stöd och inspiration. Att leka är att lära.

Vi värnar om "Det positiva mötet" - "Man blir i mötet". Man blir olika i olika sammanhang. Vi vill stödja barnets positiva möten med varandra, med vuxna, med material och med miljön.