Avdelningar

Strandens förskola har fyra åldersblandade avdelningar:

  • Ankaret
  • Ekan
  • Segelbåten
  • Snäckan