Tvåspråkighet

Finska

På storskiftets förskola finns två personal som talar finska och använder finska i verksamheten i olika delar av dagen ex. läser, sjunger och benämner saker på finska. Förskolans uppdrag är att bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Att barn med finska som modersmål hör och får använda sitt språk i förskolan bidrar till att de utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på finska.

Andra språk

Vi har modersmålslärare som besöker förskolan. Föräldrarna ansöker om modersmålsstöd hos förskolechefen.