Om vår förskola

Vår verksamhetsidé - Olikheter ger möjligheter

Alla är olika - alla lär sig på olika sätt och i olika tempo.

Vi vill erbjuda en stimulerande, utmanande och lärorik miljö där barnen får utmaningar på ett lustfyllt sätt i en trygg miljö. Våra positiva och engagerade pedagoger möter barnen där de är med ambitionen att inspirera, utveckla och ta tilllvara barnens nyfikenhet, lust att lära, utforska och leka. Vår önskan är att när barnen slutar hos oss bär de med en känsla av att " jag kan". Vi tar tillvara på alla lärtillfällen i olika sammanhang så som matsituationer, av och påklädning, lek och andra aktiviteter. Vi använder oss av alla tillgängliga miljöer såväl inom som utomhus.