Avdelningar

Vi har fyra avdelningar med åldersblandade barngrupper i åldern 1-5 år. Avdelningarnas namn är Lönneberga, Saltkråkan, Bullerbyn och Junibacken. Här arbetar pedagogiskt utbildad personal, förskollärare och barnskötare.

Lönneberga och Saltkråkan samarbetar med varandra, liksom Bullerbyn och Junibacken.
Vi har tydliga lärmiljöer för barnen och vi erbjuder olika material och aktiviteter på de närliggande avdelningarna. På det sättet kan vi erbjuda barnen ett större utbud av aktiviteter. Barnen har av och påklädning, lunch, vila/avslappning samt mellanmål på "egen" avdelning, men i övrigt får barnen röra sig fritt mellan de båda avdelningarna.

Varje år arbetar vi med olika tema där vi delar in barnen efter åldrar i tvärgrupper och årets temaarbete 2019-20 är "Jag,vi - tillsammans".

Vi vill att barnen ska bli så självständiga som möjligt och att de känner "jag är en som kan".