Rutiner

Dagsrutiner

06:15 Öppnar förskolan och vi samlas på avdelning Månen där vi är till ca 7:30. Därefter går barnen till sina respektive avdelningar.

08:00 Äter vi frukost i vår gemensamma matsal.

9:00 - ca 10:30 Utevistelse eller inneaktivitet.

10:50 Äter de yngre barnen lunch och de äldre barnen äter ca 11:30.

12:00 Sov och läsvila.

12:30-13:30 Aktiviteter.

14:00 Äter de yngre barnen mellanmål och de äldre äter ca 14:30

15:00 Utevistelse.

17:30 Stänger förskolan.


Inskolning

Inskolningsperioden är till för att vänja barnet vid allt det nya på förskolan, så som personal, barn och miljön. Vi vill tillsammans med dig som förälder skapa en trygg miljö med lek och aktiviteter. Varje inskolning sker individuellt och varierar från barn till barn. Målet är att det ska bli en positiv upplevelse för hela familjen.

Sjukanmälan/Frånvaro

Ring eller sms:a alltid och meddela oss på morgonen om ert barn inte kommer på grund av sjukdom eller ledighet.

Solen : 0920- 45 50 40   076-767 03 79
Månen: 0920-45 47 55   076-767 03 81

Överlämning till förskoleklass

Under vårterminen går våra blivande 6-åringar över till Manda och Hedskolans

6-års verksamhet och hälsar på.

De träffas tre till fyra gånger och får även prova på att äta lunch i skolans matsal.

Pedagoger från Bergnäsets kommunala förskolor och skolor samverkar kontinuerligt i nätverk för barns trygghet och lärande som resulterar till positiv utveckling.

Vi har bl.a. utarbetat bra rutiner för barns start i förskoleklass och fritidshem