Inskolning

Inskolningsperioden är till för att vänja barnet vid allt det nya på förskolan, så som personal, barn och miljön. Vi vill tillsammans med dig som förälder skapa en trygg miljö med lek och aktiviteter. Varje inskolning sker individuellt och varierar från barn till barn. Målet är att det ska bli en positiv upplevelse för hela familjen.

 

Sjukanmälan/Frånvaro

Ring eller sms:a alltid och meddela oss på morgonen om ert barn inte kommer på grund av sjukdom eller ledighet.

Solen: 076-767 03 79
Månen: 076-767 03 81                                                                                                        Stjärnan: 073-089 11 64

 

Traditioner

Vårfest - Vi hjälps åt att göra fint i vår utemiljö

Bamseloppet - Barnen går eller springer tillsammans

Utspark - Vi uppmärksammar de barn som ska börja förskoleklass.

Lucia - Vi har gemensamt firande ute på gården där vi sjunger tillsammans.

Jullunch - Vi äter en traditionell julbuffé

 

Rutiner för överlämning till förskoleklass

Under vårterminen går blivande 6-åringar över till Manda och Hedskolans förskoleklasser och hälsar på.

Pedagoger från Bergnäsets kommunala förskolor och skolor samverkar kontinuerligt i nätverk för barns trygghet och lärande som resulterar till positiv utveckling.

Vi har bl.a. utarbetat bra rutiner för barnens start i förskoleklass och fritidshem

Barnens första möte: Förskoleklassens personal besöker förskolorna för att träffa barnen och för att lämna informationsbrev.

Andra och tredje mötet: Vi följer barnen till skolan där de är tillsammans med nya pedagoger och kompisar. De leker tillsammans, bekantar sig med miljön och varandra.

Fjärde mötet: Vi följer barnen till skolan där de är tillsammans med nya pedagoger och kompisar. De leker tillsammans, bekantar sig med miljön och varandra och äter lunch i matsalen.