Förskolechefen har ordet

Jag, Anette Sturk är sedan augusti 2010 förskolechef på Stenåsens, Bergstadens och Klippans förskola.  

"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. "(Lpfö-98).  

I mitt uppdrag som ansvarig ledare är det angeläget att arbeta tillsammans i dialog med pedagoger, föräldrar och barn med utveckling av förskolan och värdegrundsfrågor och att förena barns lärande med barns omsorgsbehov.  

Pedagogernas kompetens, engagemang, motivation och förhållningssätt till verksamhet och människor i verksamheten är viktiga ingredienser i det dagliga arbetet i förskolan.  

Förskolan erbjuder barn många sociala kontakter, vilket jag ser som rika tillfällen att lära sig av och med varandra.  

Lärandemiljön förändras ständigt beroende på barngrupp, aktiviteter och vilket arbetsområde man just för tillfället lägger fokus på.  

Att arbeta med hela barnet och alla uttrycksmöjligheter och sinnen är ett naturligt arbetssätt i förskolan.   Det sker ständigt en översyn över hur lokaler används.  

Barnen är indelade i grupper som i sin tur styrs av ålder, aktiviteter och närvaro just för dagen.   Varmt välkomna att kontakta mig med era frågor och funderingar.  

Anette Sturk Förskolechef: Stenåsen, Bergstaden och Klippans förskola.