Om vår förskola​

På Stenåsens förskola har vi tre avdelningar Solen, Månen och Stjärnan.

På förskolan vill vi att barnen ska få möjlighet att utvecklas efter egna förutsättningar och behov.

Vi vill skapa en trygg, stimulerande och utmanande miljö som lockar till lek och aktivitet.

Vi har ett öppet och flexibelt klimat där barnens och föräldrarnas inflytande är viktigt.

Vi arbetar aktivt med att skapa ett positivt och omtänksamt klimat där barnen uppmuntras till att vara empatiska och goda kamrater.

Bilbanebygge

Bilbanebygge

Bygger med duploklossar

Bygger med duploklossar