Om vår förskola​

På Stenåsens förskola har vi tre avdelningar.

Barnen är indelade efter ålder. Solen har barn i åldrarna 1-2 år, Månen 2-3 år och Stjärnan 4-5 år.

Det som är unikt för oss och som är vår styrka är miljön. Den är anpassad avdelningsvis, så att barnen själva aktivt ska kunna välja vad de vill arbeta med samt att den stimulerar till lek och kreativitet.

Vi skapar förutsättningar för att alla ska lära känna alla och att alla är allas barn. Detta sker utifrån att tre pedagoger roterar mellan avdelningarna en gång per år samt att barnen byter avdelning utifrån ålder.

När barnen byter avdelning utmanas de vidare med nytt material, kompisar och pedagoger som ger förutsättningar för fortsatt utveckling och lärande.

Vi är utomhus dagligen och förutom lek på gården utforskar vi vår närmiljö.

Vi på Stenåsens förskola vill ge barnen förutsättningar att leka tillsammans i mindre grupp i olika konstellationer för att alla ska lära känna varandra.

I kompisgrupperna hittar barnen nya kompisar och intressen. Detta stärker i sin tur hela gruppgemenskapen. Vi ska ge varje barn förutsättning att känna trygghet och våga uttrycka sina åsikter, tankar och visa sina känslor. Barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla solidaritet och ansvar.