Vi arbetar utifrån förskolans reviderade läroplan Lpfö 98, skollagen samt förskolans likabehandlingsplan. Luleå kommuns verksamhetsplan med de prioriterade målen som är Matematik och Naturvetenskap och Teknik. Vi ingår i ett nätverk på Bergnäset med pedagoger från andra förskolor och skolor där vi arbetar med de prioriterade målen.