Föräldrasamverkan

Utvecklingssamtal och  föräldrainflytande

Varje år  erbjuds ni föräldrar ett utvecklingssamtal tillsammans med en av oss pedagoger om ert barns utveckling och lärande.

Du som förälder kan ha inflytande i ditt barns tid på förskolan genom att ta del av förskolans bloggar, föräldramöten,utvecklingssamtal, öppet hus, mail, information på whiteboard i hallen och genom att vi möts dagligen vid lämning och hämtning.