Barns delaktighet och inflytande

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön.

Föräldrasamverkan

Varje år erbjuds vårdnadshavarna ett utvecklingssamtal tillsammans med en av oss pedagoger om ert barns utveckling och lärande.

Du som vårdnadshavare har möjlighet till inflytande i ditt barns tid på förskolan genom att ta del av förskolans bloggar, föräldramöten samt information vid daglig lämning och hämtning. 

Text