Avdelningar

Stenåsens Förskola består av tre avdelningar.

Solens avdelning har barn i åldrarna 1-2 år.

Månens avdelning har barn i åldrarna 2-3 år.

Stjärnans avdelning har barn som är 4-5 år.