Rutiner

Introduktion av familjen

När ert barn ska börja här hos oss på Spira förskola, tänker vi att det är hela familjen som välkomnas.

Därför vill vi skapa möjligheter för dig som förälder att vara aktiv under introduktionen. Detta innebär att ni som förälder är en aktiv del av verksamheten där ni är tillsammans med ert barn under hela dagen i barnens aktiviteter såsom lek och utforskande, utevistelse, vid måltider och eventuella sovstunder, påklädning och blöjbyten. Ni som förälder får på detta sätt se helheten av vår verksamhet och ert barns vistelse på Spira förskola, samtidigt som barnet och du som förälder kan lära känna de andra barnen och deras familjer, pedagogerna och utforska miljön. Barnet behöver på detta sätt inte oroa sig över att bli lämnad utan kan i lugn och ro introduceras i och bekanta sig med förskolan.

Föräldrarna är tryggheten under introduktionsdagarna och barnen tränar sig att vara i förskolan snarare än att bli lämnad där. Vi pedagoger bygger medvetet upp kontakten med ert barn under introduktionen. Hur lång introduktionen blir är individuellt för varje familj och barn, och avgörs i dialog mellan föräldrar och pedagoger.

Frånvaro

När ert barn är sjuk eller har annan frånvaro, är det viktigt att ni meddelar detta i första hand till respektive mötesplats, men det går även bra att ringa/skicka sms till en annan mötesplats på Spira förskola. Detsamma gäller när barnet återkommer till förskolan efter frånvaro. Det är även viktigt att ni alltid fyller i barnets vistelsetid via Tieto Edu appen. Detta för att de som arbetar i köket ska få reda på hur mycket mat som ska tillagas den dagen och för att vi som pedagoger ska kunna planera och bedriva en lärorikt och utmanande verksamhet för alla barn.

För att underlätta för er föräldrar så kan ni via sms sjuk/friskanmäla eller meddela annan frånvaro för ert barn:

Nyfikenheten/Upptäckten:
072-561 15 70 (0920-45 61 30)

Glädjen/Fantasin:
072-561 15 12 (0920-45 61 32)

Äventyret/Inspirationen:
072-561 13 84 (0920-45 61 34)