Kunskapssyn

Våra ideér om lärande

På Spira förskola anser vi att barn är kompetenta. Alla barn vill och kan lära, ett lärande som sker i en ständigt pågående process. Barn utforskar sin omvärld genom att undersöka, prova, upptäcka och leka. De lär i samspel med andra genom att iaktta, härma och upprepa.

Förutsättningar för att lärande och utveckling ska ske på Spira förskola är att vi:

  • har en miljö som är tillåtande, inspirerande, utmanande och inbjuder till möten och samarbete mellan barnen. Miljön är föränderlig och erbjuder olika sätt att uttrycka sig där barnen är delaktiga i utformandet.
  • skapar förutsättningar att tänka och reflektera tillsammans, både barn och vuxna, för att nya idéer och tankar ska uppstå.
  • är engagerade och lyhörda pedagoger som utmanar barnen vidare i sina tankar och teorier, genom att lyssna och medvetet ställa nya frågor som väcker nyfikenhet.