100-språklighet

I de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien, arbetar pedagoger och barn med lek, verklighet och fantasi integrerat med flera uttryckssätt. Detta arbetssätt utvecklar och stimulerar barns alla uttrycksmöjligheter, det vill säga barns 100-språklighet.

Loris Malaguzzi, fd. chef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, skrev en dikt i vilken han uttrycker grundläggande tankar i Reggio Emilias pedagogiska filosofi.


Tvärtom, det är hundra som finns!

Ett barn är gjort av hundra

Barnet har hundra språk 
hundra händer 
hundra tankar 
hundra sätt att tänka 
att leka och att tala på 
hundra alltid hundra 
sätt att lyssna 
att förundra att tycka om 
hundra lustar 
att sjunga och förstå 
hundra världar 
att uppfinna 
hundra världar 
att drömma fram

Ett barn har hundra språk 
(och därtill hundra hundra hundra) 
men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen 
skiljer huvudet från kroppen.

Man ber barn; 
att tänka utan händer 
att handla utan huvud 
att lyssna men inte tala 
att begripa utan glädjen i 
att hänföras och överraskas 
annat än till påsk och jul.

Man ber dem: 
att bara upptäcka 
den värld som redan finns och 
av alla hundra 
berövar man dem nittionio

Man säger dem: 
att leken och arbetet 
det verkliga och det inbillade 
vetenskapen och fantasin 
himlen och jorden 
förnuftet och drömmarna 
är företeelser 
som inte hänger ihop.

Man säger dem: 
att det inte finns hundra 
Men barnet säger: 
Tvärtom, det är hundra som finns.

/Loris Malaguzzi