Om vår förskola

Stimulerande aktivitetsytor

Spira förskola eftersträvar att skapa sammanhang för lustfyllt utforskande i kreativa och inspirerande miljöer. Vi vill erbjuda barnen många olika uttrycksmöjligheter - de ”100-språkens” uttryckssätt - för lärande och samspel. Detta anser vi vara en demokratiskt rättighet som utgör grunden för lärandet. På Spira förskola finns därför flera specialinriktade verksamhetsrum, dessa belägna i anslutning till vårt Torg - en plats för möten och estetiska uttryckssätt:

  • Labbet - en ateljé för naturvetenskap. 
  • Ett Bibliotek.
  • Skapande Ateljéer på mötesplatserna.

På Spira förskola har vi en gemensam entré för alla barn. Vi äter tillsammans i vår matsal - Bistro Spira, dock äter Nyfikenheten och Upptäckten på respektive mötesplats. Vi lägger vikt vid, och ser ett stort värde med alla de möten som sker i och med dessa gemensamma utrymmen. Vår utemiljö ser vi som en viktig tillgång för barns lärande, utforskande och upptäckarlust. Vi vill att vår verksamhet ska passa för alla barn, alla ska få ta plats och vara med oavsett bakgrund, och tidigare erfarenheter.

Miljöfokus - Hållbar utveckling och framtid

Spira förskola är en miljöcertificerad byggnad, utrustad med solceller på taket som värmer vårt vatten. Vi vill ta vårt ansvar för framtiden, bidra med grunden till demokratisk fostran och hållbart liv. Genom att vistas i och arbeta med naturen tar barnen del av helheten och bevarar sin ekologiska känslighet.

Naturlig mötesplats

Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna till Spira förskola. Vi strävar efter att vår förskola ska bli en naturlig mötesplats i bostadsområdet för familjerna. Vi vill skapa möjligheter för alla barn att vara sitt bästa jag, för att också tillsammans bli vårt bästa vi. Tiden på Spira ska sätta spår genom mötet med andra. Ålder, kön eller ursprung får inte bli ett hinder i barns utveckling, möjligheter och utmaningar. Att alla blir respekterade för den person den är.