Stängningsdagar HT-20

Fredag 14/8
Måndag 26/10
Fredag 11/12

Dessa dagar har personalen kompetensutveckling.