Föräldraråd 16/5 -19

Den 16/5 kl. 17:00 samlas föräldrarådsrepresentanter för ett föräldraråd här på Spira.

Till dessa möten kan ni som vårdnads havare lämna synpunkter, frågor och funderingar. Lämna dessa till er mötesplats representant. Se bloggen för mer information.