Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande

På Spira förskola ska alla barn få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Barnen ska känna att de kan påverka sin situation och sin vardag. Vi på Spira förskola är lyhörda för vad barnen berättar och utgår ifrån barnens lust att prova, undersöka och upptäcka på många olika sätt.

Föräldrasamverkan

Vi har ett föräldraråd där rektor, representanter från föräldragruppen och pedagogerna möts för att diskutera aktuella frågor rörande Spira förskola.