Rutiner

Inskolning

Det är viktigt med en bra inskolning för att barnet ska få en trygg vistelse på Snömannen. Inskolningen ger tid för barn och föräldrar att lära känna personal, kamrater samt miljön på förskolan. Personalen lägger upp ett inskolningsschema för barnet/barnen. Inskolningens längd varierar beroende på barnets ålder och behov, vi beräknar att det tar ca 1-2 veckor innan barnet är så tryggt i den nya miljön att det är redo att stanna utan föräldrar.