Om vår förskola

På Snömannens förskola ser vi barnet som en kompetent person, som själv aktivt söker efter förståelse och som får stöd och vägledning i detta sökande. Verksamheten utgår från barnets erfarenhetsvärd, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap

Lärandet på Snömannen baseras på samspelen mellan vuxna och barn samt på att barn lär av varandra. Leken är viktig för barns utveckling och lärande, därför är leken ett prioriterat område på Snömannen. Vi har en tillåtande och varierande miljö där barnet får utlopp för sitt individuella intresse.