Mål, planer, resultat, utvecklingsområden IKT

En pedagog på förskolan är engagerad i Luleå Kommuns IT-råd för förskolan vars syfte är att sprida och underlätta användandet av IKT i förskolan. På vår förskola använder vi begreppet MIK, som står för Medie-och InformationsKunskap.

MIK handlar bl a om att:

  • Förstå mediers roll i samhället, kunna finna och kritiskt värdera information, själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier
  • Vi använder oss av reflektionsmöten som ett pedagogiskt verktyg under våren är MIK ämnet.