Kök och måltider

Köket

I köket arbetar en kock och ett ekonomibiträde.

Kontaktuppgifter köket: 0920-45 47 44

Maten lagas på förskolan och skolans matsedel ligger till grund för vad som serveras på förskolan. Vi följer det kostpolitiska programmet.

Allergihänsyn: Om Du som förälder behöver prata om ditt barns kost kontakta kökspersonalen. Barn med behov av specialkost kan alltid tillgodoses, men det måste styrkas med läkarintyg.