Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barnens inflytande i verksamheten

  • Utgå ifrån varje barns behov
  • Ge varje barn tid
  • Lyssna till barnen
  • Ha en lugn och harmonisk miljö runt barnen
  • Ha en miljö anpassad för barngruppen när det gäller möbler och material
  • Alla barn ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Barnen ska känna att de kan påverka sin situation och sin vardag.

Föräldrasamverkan

  • Vår samverkan med föräldrarna sker genom den dagliga kontakten när barn lämnas och hämtas, föräldramöten, utvecklingssamtal, öppet hus eller gemensam grillfest i slutet av våren för föräldrar, barn och personal.