Avdelningar

Utelek

Vi på Snömannen har en helhetssyn på förskolan och månar om alla barn.

Vi har organiserat stängningar/öppningar tillsammans så att vi får en bra personaltäthet mitt under dagen, när vi har flest barn. Personalen avlöser varandra så att varje avdelning får reflektionstid tillsammans, enligt vårt uppdrag Lpfö 98 reviderad 2010.


Minimera
Tuvan

Tuvan är en avdelning för barn 1-3 år med 15 barn.

Det viktigaste för våra barn är att vi ger dom tid och ett positivt bemötande. Då känner dom lust och nyfikenhet att leka, lära, prova och undersöka.Minimera
Nallebo

Nallebo är en avdelning för barn 1-3 år med 15 barn.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Vi vill stimulera barnens nyfikenhet och lust att lära.Minimera
Tomtebo
naturkunskap

Tomtebo är en avdelning för barn 2-5 år med 20 barn.

Vi har ett tillåtande arbetssätt där barnen får prova på sina egna förmågor i alla situationer, barnen blir självständiga och lär sig att ta ansvar för sig själva.

Vi vill också implementera digitala verktyg i verksamheten, vår målsättning är att de ska användas kreativt. En av pedagogerna är utbildad IToch mediepedagog.Minimera
Snögrottan

Grottan" är en avdelning med 22 barn i åldern 3-5 år.

Vi har ett positivt förhållningssätt där alla barn kan känna sig delaktiga. Humor och glädje speglar vår verksamhet och leken är en viktig del av dagenMinimera
Snöflingan

Snöflingan är en avdelning för barn 2-5 år med 20 barn.

Vi ser till barnens individuella behov och vill gärna utmana de att tänka själva. Vi uppmuntrar barnens egen lek och fantasi och tillhandahåller lämpligt material.