Rutiner

Så här kan en dag på förskolan se ut:

6.30 Öppnar förskolan
8.15 Serveras frukost
9.00 Utevistelse/grupper-projekt inne eller ute
11.00 Samling
11.15 Lunch
12.00 Sovvila, lugna aktiviteter
14.00 Mellanmål
ca.15.00 Utevistelse eller aktivitet inne
16.30 Fruktstund
17.30 Förskolan stänger

Sjukanmälan/f​rånvaro

Det är viktigt att ni meddelar ert barns eventuella frånvaro, gärna före kl. 7.30 på morgonen. Tänk också på att meddela när ni kommer tillbaka. Ni kan gärna smsa till oss. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten den dagen och att köket behöver veta hur många barn som skall äta under dagen, speciellt om ditt barn har specialkost. Vi kanske har planerat att gå någonstans och väntar på ditt barn.

Introduktion

Att börja på förskolan är en stor omställning i ett barns liv. Därför är det av stor vikt att barnet får en mjuk start och tillsammans med föräldrarna lär känna verksamheten och den nya miljön. Barn är olika personligheter och behöver olika lång tid på sig att vänja sig vid den nya miljön, men räkna med en invänjningstid på en till två veckor.

För att skapa en trygg start kommer en person på avdelningen att speciellt ta hand om barnet och föräldern den första tiden. Föräldrar och pedagoger kommer tillsammans överens om hur introduktionen ska läggas upp. Det är viktigt att både barn och föräldrar introduceras.

Överlämning till förskoleklass/grundskola

​Vi samarbetar och har en gemensam överlämnadeplan på området. För att övergången till förskoleklass/grundskola ska bli så bra som möjligt.