Rutiner

Så här kan en dag på förskolan se ut:

6.30 Öppnar förskolan
8.15 Serveras frukost
9.00 Utevistelse/grupper-projekt inne eller ute
11.00 Samling
11.15 Lunch
12.00 Sovvila, lugna aktiviteter
14.00 Mellanmål
ca.15.00 Utevistelse eller aktivitet inne
16.30 Fruktstund
17.30 Förskolan stänger

Sjukanmälan/f​rånvaro

Det är viktigt att ni meddelar ert barns eventuella frånvaro, gärna före kl. 7.30 på morgonen. Tänk också på att meddela när ni kommer tillbaka. Ni kan gärna smsa till oss. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten den dagen och att köket behöver veta hur många barn som skall äta under dagen, speciellt om ditt barn har specialkost. Vi kanske har planerat att gå någonstans och väntar på ditt barn.

Introduktion

Varje barn och introduktion är unik och tiden på introduktion varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenheter av förskola. För att barn och föräldrar skall få en så bra start som möjligt på sin förskole tid brukar vi avsätta 1 - 2 veckor för introduktion.

När föräldrarna/vårdnadshavaren får meddelande om att barnet har fått plats på förskolan:

  • kontakta förskolan för att bekräfta att du/ni fått en plats och att få mer information om introduktionen
  • för att ni föräldrar ska få en bättre inblick i barnens vardag och en förståelse för vår verksamhet önskar vi att ni är med en längre tid under de första dagarna av introduktionen

Syftet är att ni kan ta del av vår verksamhet på ett naturligt sätt och att ni kan ställa frågor och funderingar allt eftersom.

  • uppföljningssamtal av introduktion sker cirka en månad efter att barnet har börjat hos oss

Vi ser fram emot att samarbeta med Er!

Överlämning till förskoleklass/grundskola

​Vi samarbetar och har en gemensam överlämnadeplan på området. För att övergången till förskoleklass/grundskola ska bli så bra som möjligt.