Om vår förskola

Skurholmens förskola är en liten förskola med två barngrupper. Vi vill bygga verksamheten på att lärande, omsorg och fostran bildar en helhet. Vi uppmuntrar till kreativitet och utforskande både ute och inne.

eddie-ute-löv

Vi tycker det är viktigt att vara ute varje dag. Vi nyttjar ibland Skurholmsberget som utflyktsmål. Vi har också en egen skridskobana.

Vår förskola erbjuder möjlighet till skapande. Vi har en atelje, vattenrum, bygg och konstruktionsrum. Barn har tillgång till kameror, ipad och datorer.

Vi vill att barn ska ges möjlighet att utveckla sitt språk och tal, få ett gott självförtroende, våga uttrycka sina tankar, känslor och åsikter, utveckla ett fungerande socialt samspel, göra sina röster hörda, växa i relationer med andra barn och vuxna.

God hälsa, lusten, glädjen, samspel och ett jämlikt tänkande är viktiga instrument för lärandet och utvecklandet av en stark självkänsla för livet.