Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Förskolans mål 2018/2019. Vi har valt att fokusera att på de här målen i år.

Utveckling och lärande - naturkunskap, teknik och språkutveckling

 "Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap."

Inflytande:

"Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation."

Vi kommer att jobba med projekt/temat verbet snurra där naturkunskap, teknik och språkutveckling ingår. Barnens inflytande i projektet.