Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Förskolans mål 2017/2018. Vi har valt att fokusera att på de här målen i år.

Utveckling och lärande:
- Språk och kommunikation.

 "Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner."

Normer och värden:

"Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler."

Vi har två projektgrupper två gånger i veckan

Planer

Likabehandlingsplan 2016-2017öppnas i nytt fönster