Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande

  • Vi arbetar i små grupper där barnen har möjlighet att komma till tals och träna på att aktivt lyssna.
  • Vi har tillgängligt material, miljön ska vara tydlig och tillgänglig så barnen ska inspireras och kunna göra sina val.
  • Vi arbetar med att uppmärksamma varje barn, se till deras behov, förslag och intressen i verksamheten.
  • Vi stävar efter att ha en miljö på förskolan som ger förutsättningar för att ta ansvar för sina val och handlingar

Föräldrasamverkan​

Du som förälder känner ditt barn bäst och det är viktigt att vi får ta del av den kunskapen för att vi ska få en helhet av ditt/ dina barn. Förutsättningar till detta är olika former av föräldrasamverkan. Den dagliga kontakten är den viktigaste men vi vill även att du deltar vid föräldramöten, utvecklingssamtal och öppet hus på förskolan.

Vi har ett föräldraråd med ca 4-5 föräldrar och 2 personal/förskola, tillsammans med vår förskolechef. Syftet är samverkan och hur man utvecklar samarbete mellan hem och förskola. Exempel på aktuella områden som tas upp normkritik i förskolan, likabehandlingsarbetet, föräldraenkäten m.m.