Avdelningar

Skurholmens förskola har två barngrupper.

Grenen är en miljö anpassad för barns behov, intressen och lärande i åldrarna 1-2 år.

Kvisten är en miljö anpassad för barns behov, intressen och lärande i åldrarna 3-5 år.

Barnen på Skurholmens förskola erbjuds:

  • En trygg miljö där alla känner alla
  • Kompetens inom barns språkutveckling
  • Rikligt med utevistelse
  • Att lära sig använda It i vardagen tillsammans med pedagog