Barns inflytande, föräldrasamverkan


Barns inflytande​

  • På Seminariets förskola ska alla barn få möjlighet att uttrycka sina åsikter och ideer. Barnen ska känna att de har möjlighet att påverka sin vardag.
  • Vi vill att barnen ska få prova, undersöka, upptäcka på många olika sätt.
  • Pedagogisk dokumentation visar hur vi kan arbeta vidare med barns nyfikenhet samt frågeställningar.

Föräldrasamverkan

  • Föräldraforum har vi 1 gång/termin, där träffas förskolechef, föräldrarepresentanter samt pedagoger och diskuterar verksamhets frågor.
  • Ni föräldrar har möjlighet till inflytande i det dagliga samtalet, bloggen, enkäter, terminssamtal, förskoleforum, föräldramöten.
  • Vid aktiviteter som Höstlopp, Lucia, Vasalopp och Sommarfest.
  • Alla avdelningar har en egen blogg, sök konto i edWise och prenumerera på bloggen så får du information via din mail.