Barns inflytande, föräldrasamverkan

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barnens behov och interssen får ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Lpfö-98.

Hos oss ugår vi från barnens intressen som styr innehåll och tema för verksamheten närmast barnen.

Barnen har medbestämmande ex.;

 • Utflyktsmål
 • Bordsplacering
 • Avdelningens utformning
 • Pedagogiskt material
 • Sånger till storsjung

Föräldrasamverkan;

 • Inskolning       
 • Daglig kontakt         
 • Föräldramöte          
 • Utvecklingssamtal    
 • Föräldraråd
 • Enkät
 • edWise (webbaserad samtalsplattform)