Personal

Personal på Persö förskola

Avdelning Carpe Diem

Monika Sundelin 
Förskollärare

Minna Herlin
Barnskötare

Ingrid Burman
Förskollärare

Avdelning Veni

Carina Persson
Förskollärare

Mia-Mari Hagenlöv
Förskollärare

Sandra Thomteen
Barnskötare

Avdelning Vidi

Gudrun Johansson
Förskollärare

Karin Juhlin
Förskollärare

Eva Lindström
Barnskötare

Avdelning Vici

Anette Segerstedt
Förskollärare

Carina Höök
Förskollärare

Amelia Dahlborg
Barnskötare

Pool

Victoria Brännström
Barnskötare