Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Våra styrdokument för förskolan är Läroplan för förskolan (Lpfö98rev.2010) samt Barn- och Utbildningsnämndens styrkort. Utifrån dessa utformar vi vår verksamhet och vissa fokusområden.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Persö förskola arbetar för att alla ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade och bemötas för den de är.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018öppnas i nytt fönster

Resultat

Föräldrar har möjlighet att delta i nöjdkundundersökning under april månad. Resultatet används av oss för att utvärdera och förbättra verksamheten.

Kvalitetsrapport