Avdelningar

Persö förskola har fyra hemvisten, Carpe Diem, Veni, Vidi och Vici. På vistena är grupperna åldersblandade, vilket gör att barnen ges möjlighet att se och lära av varandra.

Carpe diem

Barn i åldern 1-3 år.

Veni

Barn i åldern 1-3 år.

Vidi

Barn i åldern 3-5 år.

Vici

Barn i åldern 3-5 år.