Rutiner

Här finner ni vår förskolas riktlinjer, rutiner och policys.

Återställ
Närvarotider
Återställ
Inskolning
Återställ
Barnet är ledigt eller sjukt
Återställ
Barn i behov av särskilt stöd
Återställ
Telefonnummer
Återställ
Kläder
Återställ
Allergier
Återställ
Blöjor
Återställ
Kompetensutveckling för personal
Återställ
Flerspråkiga barn
Återställ
Överlämning till förskoleklass/grundskola
Återställ
Barn till föräldralediga föräldrar