Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

SKA - Systematisk kvalitetsarbete på förskolan

"Med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden."

Läs mer om det systematiska kvalitetsarbetet på Ormbergets förskola: Språket, Jämställdhet och Informations- och kommunikations teknologi

Likabehandlingsplan

​Planen syftar till att främja barns  lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Trakasserier är kränkningar som har samband med någon av ovanstående fem diskrimineringsgrunder. Handlingar och beteenden som inte har direkt samband med diskrimineringsgrunderna men som ändå uppfattas som kränkande omfattas av förbudet "annan kränkande behandling".

Ormbergets förskolas likabehandlingsplan 2019

Nöjd-Kund 2017/2018

Luleå Kommun gör årligen en enkät för att få information om vad föräldrarna tycker om sina barns förskolor.

Resultatet av nöjd-kund enkäten